avatar
A felsőoktatásról szóló törvény szabályozására

minden 32 18th Apr, 2021

Loading Please wait...
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Hozzászólások

Azonosítás szükséges

You must log in to post a comment.

Belépés
  • minden Avatar
    minden - 2 hete
    A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírja, hogy hazánkban kizárólag magyar engedély birtokában lehet felsőoktatási tevékenységet folytatni. Az Európai Bizottság 2017-ben indított kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet az Európai Unió Bíróságánál Magyarországgal szemben. A bíróság 2020 októberi ítéletében helyt adott a keresetnek. A törvénymódosítás az ítéletben foglaltak végrehajtása érdekében a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésére vonatkozó rendelkezések megváltoztatását kezdeményezi. A helyzet megnyugtató rendezése érdekében a törvényjavaslat egy másik európai országban már bevált, hatályos jogszabály átültetését indítványozza. A parlamenti döntés így a bajor jogot alapul véve eltérő szabályokat rögzíthet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó és az azon kívüli államok felsőoktatási intézményeinek magyarországi működésére. Az új előírást nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményére építve, a bajorországi szabályozás (Bayerisches Hochschulgesetz) mintájára, a kapcsolódó szakaszt tükröztetve emelheti be az Országgyűlés a hazai rendelkezések közé. A kormány a javaslat tartalmáról tájékoztatta az Európai Bizottságot, amely ezzel kapcsolatos kifogást nem jelzett. A tervezett rendelkezések más tagállamban hatályos, az uniós testületek, intézmények által sem vitatott előírás átvételét jelentik. A kiigazított felsőoktatási törvény vonatkozó szakasza ennek megfelelően vélhetően minden további próbát kiáll majd. A törvényjavaslat elfogadása esetén az eddigi, megengedő jogszabályoknál szigorúbb, bajor mintán alapuló követelmények léphetnek életbe Magyarországon. A hazánkban működő egyetemek jelenleg is teljesítik a pontosított elvárást, vagy annak különösebb nehézség nélkül képesek lehetnek megfelelni. A jogszabály-módosítás természetesen nem mentesíti a Soros-egyetemet a mindenkire egyformán érvényes magyar törvények betartása alól.


Legutóbbi bejegyzések